Duolongo är en kommunikations- och designbyrå som gör både text och form. Vi har lång erfarenhet av uppdrag för myndigheter, organisationer och företag och arbetar ofta i nära samarbete med våra kunder. Vi kan vara med från början eller komma in senare i produktionen, arbeta med texten, formen eller båda delarna.

Många av våra uppdrag handlar om normkritik, jämlikhetsarbete och diskrimineringsfrågor. Vi arbetar alltid för en kommunikation som inte diskriminerar eller exkluderar. 

För formens skull
Vi gör grafisk form, projektleder och producerar trycksaker, webb, filmer, bildspel och utställningar. Vi arbetar med tydligt formspråk, anpassat efter målgrupp. Vi tar fram grafiska identiteter för hela verksamheter eller projekt. I andra fall jobbar vi med redan givna grafiska profiler.

Vad står det egentligen?
Många av våra uppdragsgivare vill att vi arbetar med deras texter. Det kan betyda att vi språkgranskar och bearbetar manus till trycksaker, sammanfattar och strukturerar information till webbplatser eller att vi gör expertspråket i en rapport begripligt för dem som ska läsa.

Duolongo skriver enklare svenska
Många människor tycker att vanliga texter är svåra att läsa. Vi vet hur man skriver med tydlig struktur, enkla meningar och vanliga ord.