Duolongo är en kommunikations- och designbyrå i Göteborg. Vi har lång erfarenhet av uppdrag för myndigheter, organisationer och företag och arbetar ofta i nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar med text, form, struktur och pedagogiskt innehåll, ibland med en av delarna ibland med alla. Vi kan vara med från början eller komma in senare i produktionen.

Många av våra uppdrag handlar om normkritik, jämlikhetsarbete och diskrimineringsfrågor. Vi arbetar alltid för en kommunikation som inte diskriminerar eller exkluderar. 

För formens skull
Vi gör grafisk form, projektleder och producerar trycksaker, webb, filmer, bildspel och utställningar. Vi arbetar med tydligt formspråk, anpassat efter målgrupp. Vi tar fram grafiska identiteter för hela verksamheter eller projekt. I andra fall jobbar vi med redan givna grafiska profiler.

Vad står det egentligen?
Många av våra uppdragsgivare vill att vi arbetar med deras texter. Det kan betyda att vi språkgranskar och bearbetar manus till trycksaker, sammanfattar och strukturerar information till webbplatser eller att vi gör expertspråket i en rapport begripligt för dem som ska läsa.

Pedagogiska material
Duolongos specialitet är pedagogiska metod- och utbildningsmaterial. I sådana projekt arbetar vi ofta integrerat och parallellt med formgivning, textbearbetning och med pedagogiska och normkritiska synpunkter på innehåll, text och form.